3 Ιουλίου 2017

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων "και το παραμύθι αρχίζει..." θεατρική παράσταση με τίτλο "Ο Μορμόλης"ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ(ΠΕ01)

ΜΑΛΑΒΕΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΠΕ02)

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ02)


Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούνιο

2017 και σ’ αυτό συμμετείχαν 13 μαθητές και τρεις καθηγητές του

σχολείου. Τελικό του αποτέλεσμα ήταν η θεατρική παράσταση «ο

Μορμόλης» που παρουσιάστηκε στο χώρο του σχολείου (Ειδικό

Γυμνάσιο Ηρακλείου) στις 9 Ιουνίου 2017. Η επιλογή του θεατρικού

έργου έγινε από τους υπεύθυνους καθηγητές και τους ρόλους του

ενσάρκωσαν 13 μαθητές του σχολείου. Το έργο, το νόημα και τα

διδάγματά του, καθώς και τα συναισθήματα και ο χαρακτήρας κάθε

προσώπου του έργου συζητήθηκαν και αναλύθηκαν μέσα στην ομάδα με

τη βοήθεια και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να

κατανοήσουν οι μαθητές το χαρακτήρα που ενσαρκώνουν και να

διευκολυνθούν στην απόδοση του ρόλου τους. Τα παιδιά ενθαρρύνονταν

να εκφράζονται δημιουργικά, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να

αποδίδουν με το δικό τους τρόπο το ρόλο τους.

Αρχικοί στόχοι του προγράμματος ήταν:

1. Η επιτυχής παρουσίαση μιας θεατρικής παράστασης.

2. Να αναλάβουν τα παιδιά πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουν , να

εκφραστούν, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και να

απολαύσουν αυτό που κάνουν.

3. Ενίσχυση της κρίσης και της σκέψης τους μέσα από τη συζήτηση του

έργου και την ανάλυση του θέματος και των χαρακτήρων του.

4. Εξοικείωση με την ομαδική εργασία, καλλιέργεια διαπροσωπικών

σχέσεων μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών στην ομάδα και την

ομαδική τους προσπάθεια να επιτύχουν ένα κοινό αποτέλεσμα.

5. Να εκφραστούν συναισθηματικά και να συνδυάσουν τη λεκτική με τη

μη λεκτική επικοινωνία (εκφράσεις προσώπου, στάσεις σώματος,

κινήσεις)

6. Ενίσχυση της αυτοέκφρασης και της αυτοεκτίμησης των μαθητών.

7. Η μύηση στον κόσμο του θεάτρου.

8. Να μάθουν να αποδέχονται και να σέβονται την διαφορετικότητα

Μεθοδολογία

Η πραγματοποίηση του προγράμματος αποφασίστηκε από τους

συμμετέχοντες διδάσκοντες. Οι διδάσκοντες έχοντας υπόψη τον

αριθμό, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του

σχολείου και μαζί με τους ίδιους τους μαθητές επέλεξαν το

συγκεκριμένο έργο. Σκοπός ήταν να δραστηριοποιήσει το ενδιαφέρον

των μαθητών και να τους δώσει την ευκαιρία για έκφραση και

δημιουργικότητα. Οι μαθητές επέλεξαν τον ρόλο που τους ενδιέφερε

και δοκιμάστηκαν σε αυτόν. Έπειτα έγινε διανομή ρόλων.

Κάθε εβδομάδα, ημέρα Τετάρτη, μετά το πέρας των μαθημάτων και με

διάρκεια 2 ωρών διεξάγονταν οι δραστηριότητες. Στις πρώτες

συναντήσεις κυρίως αναλυόταν το έργο και οι χαρακτήρες του και στη

συνέχεια ακολούθησαν οι πρόβες της παράστασης. Αξίζει να σημειωθεί

ότι τα σκηνικά προετοιμάστηκαν με τη συνεργασία μαθητών και

υπεύθυνων εκπαιδευτικών, η ενδυματολογία αποφασίστηκε από τα ίδια

τα παιδιά με την σύμφωνη γνώμη και τη βοήθεια των διδασκόντων, ενώ

η μουσική επένδυση του έργου πραγματοποιήθηκε από τους

τελευταίους.

Αποτελέσματα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιτεύχθηκαν όλοι οι αρχικοί

στόχοι. Συγκεκριμένα, οι μαθητές συνεργάστηκαν με χαρά και

ενθουσιασμό μεταξύ τους, έδειξαν ζήλο, πήραν πρωτοβουλίες,

εκφράστηκαν ελεύθερα και δημιούργησαν μια επιτυχημένη ομάδα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μαθητές αλληλοστηρίζονταν και

αλληλοβοηθούνταν συνειδητοποιώντας τον κοινό τους στόχο.

Συνεργάστηκαν πολύ καλά και ακολουθούσαν τους κανόνες που είχαν

τεθεί από την αρχή για τη λειτουργία της ομάδας. Η αλληλεπίδραση, η

αλληλεγγύη και η ομαλή επικοινωνία είχε ως αποτέλεσμα ένα

ευχάριστο κλίμα.

Μέσω της αλληλεπίδρασης τα παιδιά ανακάλυψαν πτυχές του εαυτού

τους, δεξιότητες κρυμμένες και καινούρια ενδιαφέροντα, καλλιέργησαν

τις δυνατότητές τους και ωρίμασαν μέσα από την ομάδα.

Όλη η δημιουργικότητα, η ελεύθερη έκφραση και η ευχάριστη διάθεση

των μαθητών εκδηλώθηκε εμφανώς την ημέρα της παράστασης, που

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Ιουνίου στο χώρο του σχολείου. Το

αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας ήταν παραπάνω από ικανοποιητικό,

όμορφο και συγκινητικό. Οι μαθητές εισέπραξαν το θερμό χειροκρότημα

των συμμαθητών, των γονιών τους καθώς και των υπόλοιπων

προσκεκλημένων του σχολείου, γεγονός που δικαίωσε την προσπάθειά

τους. Ανέπτυξαν την αυτοπεποίθησή τους, απέκτησαν κίνητρο για

καινούριες εμπειρίες, και μειώθηκαν οι αναστολές τους ως προς την

έκθεσή τους σε ξένο κοινό. Ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος και η

χαρά τους συγκινητική.

Συμπέρασμα

Η πραγματοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων μέσω εκπόνησης τέτοιου

είδους προγραμμάτων θεωρείται σημαντική στην εκπαιδευτική

διαδικασία. Δίνει την ευκαιρία σε μαθητές, καθηγητές και γονείς να

γνωρίσουν καλύτερα τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις

τους. Αποτελεί ένα μέσο κοινωνικοποίησης και ένταξης των μαθητών

στην ευρύτερη κοινωνία, δίνοντας τους την ευκαιρία να συνεργαστούν

και να προβάλουν τις δυνατότητες, τα θετικά στοιχεία και άγνωστες

πλευρές της προσωπικότητάς τους. Τα προγράμματα κάνουν πιο

ουσιαστικό το ρόλο του σχολείου καθώς και τη σχέση μαθητών και

εκπαιδευτικών. Ευνοούν τους ίδιους τους μαθητές, δίνουν κίνητρο και

ευχαρίστηση εξίσου στους εκπαιδευτικούς, εξελίσσουν τη σχολική

μονάδα και την ανατροφοδοτούν.


Επιστροφή στην Αρχική σελίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου